آموزش مـک

1-ابتدا نرم افزار را دانلود کنید

2- فایل دانلود شده را از حالت زیپ خارج کنید و از داخل آن فایل اجرایی Proxifier.pkg را نصب نمایید.

3- با استفاده از سریال ارائه شده در فایل serial-mac.txt نرم افزار را اکتیو کنید.

4- فایل settings.prx را اجرا کنید.

5- از منوی Options گزینه Proxy Settings را انتخاب نموده و سایر تنظیمات را مطابق عکس های زیر انجام دهید.


 

 

آموزش وی پـی ان با پورت PPP-TP

آموزش وی پـی ان با پورت L2-TP